Proyecto Digital de Centro

El objetivo de la Guía para el Proyecto Digital del Centro es ayudar a los centros a diseñar su Proyecto Digital. Es más, da opción a que cada centro lo pueda adaptar a sus necesidades y características.

¿Qué ofrece esta guía?

 • Pautas a seguir a la hora de redactar cada apartado.
 • Soportes de ayuda para cada apartado.
 • Lista de control de las tareas al final de cada apartado como ayuda para quienes redacten el proyecto.

El documento está disponible también en versión editable y los textos en lectura fácil.

La guía propone un análisis del centro basado en estos 7 ámbitos:

 1. Infraestructuras
 2. Liderazgo y gobernanza
 3. Enseñanza y aprendizaje
 4. Desarrollo profesional
 5. Evaluación
 6. Contenidos y curriculum
 7. Redes de apoyo y colaboración

Además, cada centro podrá añadir otros elementos que se adaptan a sus características específicas. Como ayuda, se recomienda a los centros que utilicen la herramienta de autoevaluación SELFIE y el informe de autoevaluación del centro.

1. Sarrera

Testuingurua: zentroaren oinarrizko datuak, ikastetxearen deskripzio laburra.

Azpiegitura: gailuak, konektibitatea, plataforma eta zerbitzu digitalak, mantenua.

Proiektuaren justifikazioa: proiektuak jasoko ditu ikastetxearen konpetentzia digitala hobtetzeko garatuko diren jaruderak, bai eta azken urteetan hezkuntza-prozesuak hobetzeko ikastetxeetan ezarri eta egonkortu diren hainbat baliabide, tresna eta zerbitzuak ere.

3. Helburuak

Helburuak ikastetxearen egoeratik abiatuta formulatuko dira. Bide honetan ez da ahaztu behar ikastetxeak egin duen ibilbidea digitalizazioaren esparruan.

Diagnosia egin eta hobetu beharreko arloak identifikatu ondoren, proiektuko ekintzen diseinurako urrats hauek eman beharko dira:

 • Lortu nahi diren helburuak zehaztea. Izan behar dira:
  • Espezifikoak: ahalik eta zehatzenak eta erraz ulertzeko modukoak
  • Neurgarriak: kuantifikatu daitezkeen mugarriei erantzun behar diete
  • Lorgarriak: errealistak
  • Denboran zehaztuak: erraz identifikatu ahal izango ditugu etapa eta mugarri guztiak
 • Helburak lortu diren ala ez ebaluatzeko aukera emango duten adierazleak definidtu behar dira.

Proiektuaren helburuak arlo bakoitzean zehazten diren ekintzak garatuta lortuko dira. Horregatik, abian jarriko diren ekintzen deskribapen zehatza egingo da, hau da, ondo definituko dira baliabideak, inplikatuta egongo diren pertsonak, arduradunak eta prozesua modu koherentean garatzeko kronogramabat.

5. Ekintzeen eta epeen denboralizazioa

Ikastetxearen Proiektu Digitalaren azken atalean jasoko dira:

 • Egin beharreko ekintzak.
 • Beharrezko baliabideak, hau da, giza baliabideak, baliabide materialak eta baliabide ekonomikoak.
 • Behar duten ahalegina, hau da, epe ertain edo luzera heltzeko modukoak diren ala ez.
 • Inplikatutako eragileak.
 • Denbora-esparrua ekintza bakoitzerako.
 • Ekintza horiek gauzatzeko behar den epea.
 • Helburuak eta adierazleak. Aurreko guztiek lorpen-maila ezagutzea ahalbideratuko digute. Plangintzak ikastetxearen digitalizazio-helburuak lortzeko beharrezkoak diren mugarriak zehaztuko ditu. Baliagarria izango da jardueren bilakaera gidatzeko, egiaztatzeko eta bistaratzeko.

Epeak ezartzerakoan kontuan hartu behar dira baita ere:

 • Garrantzitsua da arrazoizko epe batzuk planifikatzea, hasitako ekintzek erakundean benetan eragina izan dezaten.
 • Jarduerek une bakoitzean dakarten lan inplizitua kontuan hartu behar da eta elkarren mendeko diren jardueren arteko elkarrekintza errespetatu behar da.
 • Epeen plangintzak malgua izan behar du ikastetxearen beharretara egokitzeko.

6. Proiektuaren ebaluazioa

PDCA zikloaren izena ingelesetik dator:  Plan-Do-Check-Act, hau da,  modu sistematikoan zikloa planifikatzea, egitea, egiaztatzea eta egokitzea da:

 • Planifikatzea: Plangintza egitea, hau da, erabakitzea zer eta nola egin behar dugun bezeroa pozik uzteko.
 • Egitea: hau da, plangintzari jarraitzea, elkarren artean harremana duten eta emaitza jakin bat helburu duten prozesuak egitea.
 • Egiaztatzea: jardueraren garapena eta emaitza egite eta datuen bidez egiaztatzea.
 • Egokitzea: ondorioak ateratzea eta plangintza bat egiteko erabiltzea, akatsak zuzentzeko, baliabideak hobeto erabiltzeko eta emaitza hobeak izateko.