Hauek dira EAEko Digitalizazio Planak Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoko ikastetxeentzat planteatutako erronkak eta helburu nagusiak:

1. ERRONKA: Irakasleei prestakuntza digitala eskura jartzea, gaitasun teknopedagogikoan aurrera egiteko.

1. helburua: Gaitasun digitala garatzeko irakasleentzako trebakuntza-plana diseinatzea.

2. helburua: Irakasteko gaitasun digitala aitortzeko mekanismo egokiak diseinatzea.

3. helburua: Unibertsitateekin koordinazio-esparru bat ezartzea, irakasleek hasierako prestakuntzan irakaskuntza-gaitasun digitala lortuko dutela ziurtatzeko.

4. helburua: Irakaskuntzan sartzeko prozeduretan, irakaskuntzarako behar den gaitasun-maila digitala bermatzea. 

2. ERRONKA: Ikasle guztiek gaitasun digitalean maila egokia lortzea.

1. helburua: ikasleen gaitasun digitalaren garapenaren eta ebaluazioaren jarraipena egiteko orientabide metodologikoak diseinatzea.

2. helburua: Ingurune birtual bat sortzea, ikaskuntza-ingurune malgu eta pertsonalizatuak diseinatzeko eredu izango diren material digitalen eta sekuentzia didaktikoen trukea errazteko.

3. ERRONKA: Gobernantza digital sendoa garatuko duten ikastetxeak : lidergo digitala hezkuntza-komunitateentzat.

1. helburua: Ikastetxearen lidergorako eta eraldaketa digitalerako estrategiak sartzea etorkizuneko ikastetxeko zuzendaritzen prestakuntza-planean.

2. helburua: Estrategia digitala hezkuntza-komunitate osoarekin lankidetzan hedatzea: zuzendaritza, klaustroa, ikasleak eta familiak

4. ERRONKA: Erronka digitalei dimentsio guztietan aurre egiteko beharrezkoak diren azpiegitura eta euskarri digitalak ematea ikastetxeei.

1. helburua: ikasleek, irakasleek eta ikastetxeek irakaskuntza-ikaskuntza jarduerak eta kudeaketa akademikoa garatzeko azpiegitura eta ekipamendu digitalak dituztela bermatzea

5. ERRONKA: Heldutasun digital handiko ikastetxeetan digitalizazio-esperientzia aurreratuak sustatzea.

1. helburua: Berrikuntza aurreratuko proiektuak abiaraztea, hezkuntza-arrakasta eta hezkuntza-sistemaren hobekuntza hobetzeko datuen azterketan oinarrituta.

2. helburua: Ikasgela adimendunak: ikaskuntza erraztuko duten eta prozesu pedagogikoak bideratzeko modu berriak eskainiko dituzten ikasgela adimendunak.