Hauek dira EAEko Eraldaketa Digitalerako Planak Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoko ikastetxeentzat planteatutako esku hartzeko arloak eta helburuak:

Esku hartzeko 1. arloa: Irakasleei laguntzea gaikuntza integral digitala lantzen: irakasleen konpetentzia tekno-pedagogikoak

1. helburua: Irakasleak gaitzeko plan bat diseinatzea, konpetentzia digitala garatzeko.

2. helburua: Mekanismo egokiak diseinatzea jardunean dauden irakasleek irakaskuntzarako duten konpetentzia digitala aitortzeko.

3. helburua: Unibertsitateekin koordinatzeko esparru bat ezartzea, bermatzeko irakasleen hasierako prestakuntzan irakaskuntzarako konpetentzia digitala lortzen dela.

4. helburua: Irakaskuntzan sartzeko prozedura berrietan, bermatzea izan beharreko konpetentzia digitala lortzen dela.

Esku hartzeko 2. arloa: Konpetentzia digitala erabat eskuratzea: ikasle digitalki jantziak.

1. helburua: ikasleen gaitasun digitalaren garapenaren eta ebaluazioaren jarraipena egiteko orientabide metodologikoak diseinatzea.

2. helburua: Ingurune birtual bat garatzea, erraztuko duena material digitalak eta sekuentzia didaktikoak trukatzea, eredugarri izan daitezen ikaskuntza-ingurune malguak diseinatzeko ikasleentzat.

3. helburua: Ikasleek kalitatezko eduki digitalak dituztela bermatzea, konpetentzia-ikuspegi inklusibo eta malgudunak.

Esku hartzeko 3. arloa: Gobernantza digital sendoa gauzatzeko oso prestatuta dauden ikastetxeak: lidergo digitala hezkuntza- komunitateentzat.

1. helburua: Ikastetxeko etorkizuneko zuzendaritza-taldeak prestatzeko planean, estrategiak sartzea hala lider izateko nola eraldaketa digitala lortzeko.

2. helburua: Estrategia digitala hezkuntza-komunitate osoarekin lankidetzan hedatzea: zuzendaritza, klaustroa, ikuskaritza, laguntza-zentroak, ikasleak eta familiak.

3. helburua: Sistema bat abian jartzea ikasleen ziberbizikidetza positiboa zaintzeko.

Esku hartzeko 4. arloa: Azpiegitura eta euskarri digitalak sendotzea: erronka digitalekin lerrokatutako azpiegituren aldeko apustua

1. helburua: Bermatzea ikasleek, irakasleek nahiz ikastetxeek badituztela azpiegitura eta ekipamendu digitalak, beharrezkoak direnak irakaskuntza-ikaskuntza jarduerak eta kudeaketa akademikoa garatzeko.

Esku hartzeko 5. arloa: Esperientzia aurreratuak hartzea eraldaketa digitala gauzatzeko: eraldaketa digitaleko esperientzia aurreratuak oso ikastetxe trebatuetan.

1. helburua: Datu-analisitik abiatuta, berrikuntza aurreratuko proiektuak abian jartzea, hezkuntzan arrakasta izateko eta hezkuntza-sistema hobetzeko.

2. helburua: Ikasgela adimendunak, ikastea errazten dutenak, eta modu berriak eskaintzen dituztenak prozesu pedagogikoak bideratzeko; ikasleen eta irakasleen arteko interakzioa sustatzen duten guneak, antolatuak eta aldi berean malguak, ondo egokitzen direnak ikaskuntza pertsonalizatura eta hezkuntza-erritmo eta -premia desberdinetara.

Logo Next