Irakasleen Konpetentzia Digitalaren Erreferentziazko Esparrua (2022)

Dokumentuan Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak parte hartu du, Ikaskuntzaren Teknologien Lantaldearen (GTTA) barruan. Talde hori Ikaskuntzaren eta Irakasleen Prestakuntzaren Teknologien Institutu Nazionalak (INTEF) koordinatzen du, eta Hezkuntza eta Lanbide Heziketa Ministerioko eta autonomia-erkidego guztietako hezkuntzaz arduratzen diren sailetako ordezkariek osatzen dute. Esparruak bat egin du konpetentzia digitalei buruzko proposamen autonomiko, estatal eta europarrekin, eskuratutako ezagutza eta esperientzia txertatzeko eta 2025ean Hezkuntzaren Europako Esparru bat sortzeko konbergentzia errazteko helburuarekin.

Esparru-proposamena irakasle guztiei zuzendua dago. Bertan, Europako Batzordeko Joint Research Centrek herritarren, hezitzaileen eta ikastetxeen gaitasun digitalaren Europako esparruekin bat egitea bilatu da. DigCompEdu abiapuntu hartuta, gure hezkuntza-testuingurura egokitzen da.

Etapak eta konpetentzia-mailak.

Esparru honen aurrerapen-eredua hiru etapatan egituratzen da, eta etapa bakoitzak bi maila biltzen ditu. Nomenklatura alfanumerikoak, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratutik hartua, aukera ematen du etapa bakoitza letra batez (A, B eta C) eta garapen-maila bakoitza zenbaki batez (1 eta 2) identifikatzeko.

1. etapa (A). Benetako egoeratan aplikatzen diren ezagutzak, prozedurak eta jarrerak hartzea lehenesten dira, mentore baten laguntzarekin.

2. etapa (B). Esperientzia lortzeko etapa bat da, irakaskuntza-praktikaren barruan, teknologia digitalen (aurrerantzean, TD) erabileran ezagutzak, prozedurak eta jarrerak aplikatuz. Autonomia handia ematen da teknologia digitalak praktikan erabiltzerakoan eta, batzuetan, berdinen arteko laguntza ematean.

3. etapa (C). Etapa honen bereizgarria da praktika berriak garatzeko ebaluazioan eta ikerketan oinarritutako berrikuntza. Ikastetxe osoari edo, azken mailan, lanbide osoari edo, oro har, hezkuntza-esparruari eragiten dioten analisiak, balorazioak eta proposamenak egiteko ikuspegia zabaltzen da, erreferentziazko rola hartuz.

 

Logo Next